Skład Rady Pedagogicznej

Kierownictwo szkoły:

Andrzej Chruściel- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, geografia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
Małgorzata Kijora- Mormul- Wicedyrektor, biologia, przedmioty zawodowe rolnicze i weterynaryjne

Elżbieta Zapała – Wicedyrektor, język polski
Dorota Gąsior- Kierownik Warsztatów i Szkolenia Praktycznego, przedmioty ekonomiczne , język angielski

Nauczyciele:
Alter Damian – przedmioty zawodowe weterynaryjne

Basara Dariusz – pedagog szkolny

Bednarczyk Malwina – wychowanie fizyczne

Bochenek Katarzyna – matematyka

Buczek Artur – techniki samoobrony

Bułka Edward – przedmioty zawodowe rolnicze

Chudy Agnieszka – przedmioty zawodowe gastronomiczne

Cichoń Andrzej – przedmioty zawodowe (mechanizacja, agrotronika)

Den – Kociołek Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne

Giereś Danuta  – historia, wiedza o społeczeństwie, wdż

Gromada Marianna – geografia, język niemiecki, język obcy zawodowy

Grzegocka Joanna  – biologia, chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

Hajdecki Sławomir- wychowanie fizyczne

Harasymowicz Jadwiga- chemia

Janocha – Król Barbara – język angielski

Jaślar Grażyna – biologia, chemia, informatyka

Jocher Ewa – język angielski

Józefowiak Ewa – język polski

Kałuża Czesław – religia, podstawy przedsiębiorczości

Klekociuk Elżbieta – historia, wos, wdż

Konopka Joanna- język angielski, język obcy zawodowy

Kopczyński Krzysztof – EDB

Kuś- Kolek Małgorzata- język angielski, język obcy zawodowy

Licznar Ireneusz – przedmioty zawodowe rolnicze

Maciuszek Emilia – przedmioty zawodowe weterynaryjne

Maroszek Aleksandra – przedmioty zawodowe hotelarskie

Maryszewska Barbara – nauczyciel bibliotekarz, wiedza o kulturze

Miłosińska Żaklina – historia, muzyka, wos

Pachołek Jacek – język polski

Pajor- Hajdecka Elżbieta  – wychowanie fizyczne

Paluszek – Dancewicz Anna – przedmioty zawodowe ekonomiczne

Rosińska – Ciesielska Iwona – język niemiecki

Rybka Aneta – przedmioty zawodowe hotelarskie

Rydz Grzegorz – przedioty zawodowe – obróbka materiałów

Sejnowska Agnieszka – informatyka

Sinkowska Julia – fizyka i astronomia, podstawy ekonomii, podstawy przedsiębiorczości

Skarbek Beata – nauczyciel bibliotekarz

Stach Tadeusz – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

Szwadowska Elżbieta – przedmioty zawodowe w zawodzie architektura krajobrazu

Tarasiuk Bronisław- nauka jazdy ciągnikiem, przepisy ruchu drogowego, przedmioty zawodowe rolnicze

Tęcza Anna – matematyka

Trentkiewicz Krystian -wychowanie fizyczne, BHP

Walocha Judyta  – język niemiecki, język obcy zawodowy

Wisła Magdalena – matematyka

Wisła Tomasz – przedmioty zawodowe weterynaryjne

Wołczyk Łukasz-  religia

Wyród Patrycja – pedagog szkolny

Zawadzka- Ciępka Marzanna -opiekun wolontariatu, pedagogika z elementami psychologii